Dahilan ng pagdating ng mga kastila

Ang panggagalugad ng mga produkto ay isang pamamaraan na naisip ng mga Espanyol upang palawakin ang kanilang kolonya. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Sa pamamagitan ng patakarang merkantilismo ay nagkaroon ng kolonya ang Espanya kung saan ang lakas at kapangyarihan ng isang bansa ay nasusukat sa dami ng nalikom na kayamanan sa anyo ng mamahaling metal tulad ng ginto at pilak. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Dala ng ganitong kadahilanan ay kinailangan na madagdagan ang yaman ng bansa sa pamamagitan ng paghakot ng kayamanan buhat sa mga bansa na kanilang kolonya. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Nakipagkalakalan sila sa ilang bansa sa Asya.

Ang kanilang mga kalakal ay ipinagpalit nila sa alahas, porselana, karpet, seda at ang pampalasa sa pagkain mula sa Asyano. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Mga Bagong Salita: Kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangolonya.

Ang Kasunduang Tordesillas ay paghati ng daigdig sa Portugal at Espanya.

Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Ano ang naging dahilan ng pagpapadala ng Espanya ng ekspedisyon sa Silangan?

Sino ang Italyanong manlalayag ang tinulungan ni Reyna Isabella na ilunsad ang Unang Ekspedisyon?

Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Pampolitikang Hangarin: Ang pagpapakasal nina Haring Ferdinand V ng Aragon at Reyna Isabella I ng Castille noong ika- 1400 na siglo ay naging daan upang ang Espanya ay maghangad ng mga kayamanan sa Silangan.

Ninais nilang maging tanyag at makapangyarihan sa buong daigdig. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Ang pinagsanib na lakas ng kanilang kaharian ay naging dahilan sa pagpapadala nila ng mga ekspedisyon sa Silangan na ang una ay pinamunuan ni Christopher Columbus, isang Italyanong nabigador. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Noong 1492 ay tinulungan ni Reyna Isabella si Christopher Columbus na ilunsad ang kanyang unang ekspedisyon na ang kanyang adhikain ay makarating sa India na ang gagamiting daanan ay ang pa-Kanluran ng Atlantiko. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Ang kanyang ekspediyon ay nakaranas ng maraming paghihirap gaya ng walang kasiguraduhan na mararating nila ang Silangan, ang pagod at gutom sa kanilang paglalakbay, at ang haba ng panahon na kanilang inilagi sa katubigan. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Marami siyang natagpuang ginto sa kanyang paglalakbay sa Hispaniola(sa kasalukuyan ay ang mga bansa ng Haiti at Dominican Republic) at ang Cuba, na makasasapat na sa pangangailangan ng Espanya nguni’t sa tingin niya ay di pa rin niya tunay na narating ang mga kilalang sibilisasyon sa Asya. Roa- Santa Maria West Central School- Schools Division of Ilocos Sur Pagbalik niya sa Espanya ay pinagbunyi siya sa resulta ng kanyang ekspedisyon at binigyan ng titulong Admiral of the Ocean Sea, Viceroy at Gobernador ng mga islang kanyang natagpuan sa Indies.

Leave a Reply